Sự lão hóa do tiểu đường

Các nhà khoa học đã chứng minh rằng quá trình lão hóa não bình thường tăng nhanh khoảng 26% ở những người mắc bệnh tiểu đường loại 2 tiến triển so với những người không mắc bệnh.

Các tác giả đã đánh giá mối quan hệ giữa sự lão hóa não điển hình và điều được thấy ở bệnh tiểu đường loại 2, và quan sát thấy rằng bệnh tiểu đường loại 2 tuân theo một mô hình thoái hóa thần kinh tương tự như quá trình lão hóa, nhưng tiến triển nhanh hơn.

Đã có bằng chứng rõ ràng về mối liên hệ giữa bệnh tiểu đường loại 2 với suy giảm nhận thức, tuy nhiên rất ít bệnh nhân hiện được đánh giá nhận thức toàn diện như một phần của quá trình chăm sóc lâm sàng của họ. Có thể khó phân biệt giữa lão hóa não bình thường bắt đầu ở tuổi trung niên và lão hóa não do bệnh tiểu đường gây ra hoặc tăng tốc. Cho đến nay, không có nghiên cứu nào so sánh trực tiếp những thay đổi về thần kinh ở những người khỏe mạnh trong suốt cuộc đời của họ với những thay đổi của những người cùng tuổi mắc bệnh tiểu đường.

Cả lão hóa và bệnh tiểu đường loại 2 đều gây ra những thay đổi trong các chức năng điều hành như trí nhớ làm việc, học tập và tư duy linh hoạt, và thay đổi tốc độ xử lý của não. Tuy nhiên, những người mắc bệnh tiểu đường đã giảm thêm 13,1% chức năng điều hành ngoài các tác động liên quan đến tuổi tác và tốc độ xử lý của họ giảm thêm 6,7% so với những người cùng tuổi không mắc bệnh tiểu đường. Phân tích tổng hợp của họ đối với các nghiên cứu khác cũng xác nhận phát hiện này: những người mắc bệnh tiểu đường loại 2 có hiệu suất nhận thức thấp hơn một cách nhất quán và rõ rệt so với những người khỏe mạnh cùng tuổi và có trình độ học vấn tương tự.

Các mô hình thoái hóa thần kinh liên quan đến bệnh tiểu đường loại 2 trùng lặp mạnh mẽ với các mô hình lão hóa bình thường, nhưng quá trình thoái hóa thần kinh đó được tăng tốc. Hơn nữa, những tác động này lên chức năng não càng nghiêm trọng hơn khi thời gian mắc bệnh tiểu đường tăng lên. Trên thực tế, sự tiến triển của bệnh tiểu đường có liên quan đến việc tăng 26% tốc độ lão hóa não.

Bệnh tiểu đường loại 2 và sự tiến triển của nó có thể liên quan đến quá trình lão hóa não nhanh chóng, có khả năng do nguồn năng lượng sẵn có bị ảnh hưởng gây ra những thay đổi đáng kể đối với cấu trúc và chức năng của não. Vào thời điểm bệnh tiểu đường được chẩn đoán chính thức, tổn thương này có thể đã xảy ra. Nhưng hình ảnh não có thể cung cấp một số liệu có giá trị lâm sàng để xác định và theo dõi những tác động nhận thức thần kinh liên quan đến bệnh tiểu đường.

Thông tin liên quan